bigstuffxtreme träning är tuff ! Skapad att tvinga kroppen till så mycket muskel tillväxt som möjligt
Vill du veta mera om detta så kontakta
Daniel Karlsson vår PT